ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ