ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ