Νέο πρόγραμμα έργων αποκατάστασης και βελτίωσης των υποδομών στις Π.Ε Ηπείρου.

Νέο εκτεταμένο πρόγραμμα έργων,που αφορούν αποκαταστάσεις ζημιών,συντηρήσεις και ανακατασκευή του οδικού δικτύου,προωθείται προς υλοποίηση στις 4 Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου,με αποφάσεις που έλαβε κατά τη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή.