Νέος κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: ”Ο Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Προσαρμογή Φορέων και Επιχειρήσεων” διοργάνωσε το Επιμελητήριο Άρτας την Παρασκευή 11 Μαϊου και ώρα 8 μμ στο Επιμελητηριακό Μέγαρο. Στόχος να ενημερωθούν οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου για τις υποχρεώσεις,που απορρέουν από το νέο κανονισμό της Ε.Ε που θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά από τις 25 Μαϊου 2018.