Νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας από τον ΟΑΕΔ

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 17 Δήμους ξεκινά την επόμενη εβδομάδα ενώ μέχρι το τέλος του Ιουλίου θα ανοίξει το πρόγραμμα 10.000 θέσεων κοινωφελούς εργασίας με επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ανέργους 55 ετών και άνω.