ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ- ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΑΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΙΑ ΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΆΡΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ