ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ 1000-4000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ