Με τιμές ήρωα “αποχαιρέτησε” τον Βασίλη Τριάντη “η γενέθλια γη”.

Με τιμές ήρωα στη γη που γεννήθηκε κηδεύτηκε στο Καναλάκι Πρέβεζας ο ΕΛΔΥΚάριος Βασίλης Τριάντης από την Άνω Σκαφιδωτή, Ανθυπασπιστής Πεζικού, 21 ετών, που θυσιάστηκε στην Κύπρο.