ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.Σ