ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΓΙΝΕ Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΓΡΑΦΙΩΤΕΙΩΝ Κ ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΕΙΩΝ