ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΑ »ΠΑΡΓΙΝΑ 2022»