ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ