ΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ