ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΆΡΤΑ

0
470

ΝΙΚΟΣ ΛΙΟΝΤΟΣ Αντιδήμαρχος Αρταίων