ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΆΡΤΑ

0
390

ΝΙΚΟΣ ΛΙΟΝΤΟΣ Αντιδήμαρχος Αρταίων