ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΆΡΤΑ

0
413

ΝΙΚΟΣ ΛΙΟΝΤΟΣ Αντιδήμαρχος Αρταίων