ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ”ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΝΕΟΙ, ΑΞΙΕΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ”