ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ Π.Υ. ΑΡΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ »ΙΟΝ»