Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η άσκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας.

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η 3μερη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας που πραγματοποίησε η Π.Υ. Άρτας σε συνεργασία με εθελοντικές ομάδες και εμπλεκόμενους φορείς.