Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η άσκηση ετοιμότητας της πυροσβεστικής υπηρεσίας φιλιππιάδας.

0
675

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας από την πυροσβεστική υπηρεσία Φιλιππιάδας. Το σενάριο προέβλεπε σεισμό και εκδήλωση φωτιάς σε σχολείο καθώς και τον εγκλωβισμό μαθητή σε μία από τις αίθουσες.