Με ειδικές πανελλαδικού επιπέδου εξετάσεις η εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών.

0
178

Ικανοποιείται μετά από δεκαετίες ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα Τμημάτων Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης για ειδικές εξετάσεις εισαγωγής των υποψηφίων ,όπου θα λαμβάνεται υπόψιν το επίπεδο γνώσης του μουσικού οργάνου.