ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΙΟΥ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ

ΤΖΕΝΗ ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ-ΚΟΙΛΙΑ Δημοτική Σ΄θμβουλος Αρταίων