ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ. ΑΡΤΑΙΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ