ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ