ΜΕΓΑΛΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Ο »ΔΕΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»