ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΑΡΠΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ