ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ