“Μία σημαντική μέρα για την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα”

Είναι μία σημαντική μέρα για την Ήπειρο,τόνισαν και εκπρόσωποι φορέων και αυτοδιοίκησης.Ο αυτοκινητόδρομος ανοίγει νέους ορίζοντες και δρόμους ανάπτυξης για την περιοχή υπογράμμισαν.