“Μία αγκαλιά για όλους”

Παρουσία Εκπροσώπων της Τ.Α,εκπροσώπων άλλων φορέων,εργαζομένων,μελών του Συλλόγου και δημοτών πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια του Κέντρου Διημέρευσης,ημερήσιας φροντίδας παιδιών με αναπηρία “αγκαλιά” στην Άρτα. Μία δομή που μέσω του ΕΣΠΑ εξασφάλισε τη λειτουργία της για 3 χρόνια παρέχοντας υπηρεσίες σε παιδιά με αναπηρία.