Λ.ΣΠΑΗΣ: ”ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΙΜΑ ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΣ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΣΥΝΑΘΡΩΠΟ”