Κ.Αγοραστός: “Φέτα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αιγοπροβατοτροφία και ικανοποιητικές τιμές στο γάλα”.

“Οι Περιφέρειες να αναλάβουν σε ποσοστό 100% το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της επόμενης προγραμματικής περιόδου” καθώς επίσης “Να συσταθούν γραφεία εξυπηρέτησης νέων αγροτών στις Περιφέρειες και τα κίνητρα να μην εξαντλούνται στα κονδύλια του ΠΑΑ”. Αυτές ήταν οι προτάσεις του Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας-Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο 4ο Συνέδριο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα. Ο κ.Αγοραστός αναφέρθηκε ακόμα στη μείωση των τιμών γάλακτος για τους παραγωγούς και τις επιπτώσεις στη φέτα.