ΚΥΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ.ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ.