Κτηματολόγιο: Δηλώσεις ιδιοκτησίας σε τρείς Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου.

0
302

Ξεκίνησαν από τη Δευτέρα και θα ολοκληρωθούν στις 12 Μαρτίου 2019 οι αιτήσεις ακίνητης περιουσίας στο Κτηματολόγιο,για τη περιοχή της Ηπείρου.Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική διαφορετικά επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.