Κολυμβητικοί αγώνες στην Πρέβεζα.

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων “Εν Νικοπόλει Άκτια” πραγματοποιήθηκαν και κολυμβητικοί αγώνες με τη συμμετοχή 70 και πλέον κολυμβητών κάθε ηλικίας. Οι αγώνες διοργανώθηκαν από το Ναυτικό Όμιλο Πρέβεζας και σε συνεργασία με φορείς της περιοχής.