ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ

0
371