ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΑμεΑ