ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αρτας