ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΧΕΛΩΟΥ:ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ