ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΟΧΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΠΟ ΝΟΜΟ ΣΕ ΝΟΜΟ