ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

0
177