ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΗΣ ΆΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

0
58

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας