ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΗΣ ΆΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

0
102

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας