ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

0
367