ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ