ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ