Καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών & μειονεκτικών περιοχών.

Από 300-600 ευρώ κυμαίνεται το επίδομα που θα δοθεί σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.Η υποβολή των δικαιολογητικών ξεκίνησε από την 1η Σεπτεμβρίου και οι αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται και μέσω των Κ.Ε.Π.