”ΚΑΜΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ”

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης