Και επίσημα η λειτουργία του Γραφείου Τουριστικής Πληροφόρησης στο αεροδρόμιο του Αράξου.

Και επίσημα λειτουργεί το Γραφείο Τουριστικής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο αεροδρόμιο του Αράξου. Υλοποιούμε από κοινού με τους εμπλεκόμενους φορείς έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τον τουρισμό που φαίνεται να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα τόνισε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.