Καινοτόμος πρωτοβουλία από τον περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση της αυτοκτονικότητας

Μια συμβουλευτική τηλεφωνική γραμμή άρχισε να λειτουργεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση της αυτοκτονικότητας. Η καινοτόμος αυτή πρωτοβουλία αποτελεί προϊόν συνεργασίας πολλών κοινωνικών φορέων με στόχο να βρεθούν δίπλα στους συμπολίτες μας.