Καινοτόμες τεχνολογίες για την επεξεργασία του νερού και τη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Ημερίδα αναφορικά για τις καινοτόμες τεχνολογίες, για την επεξεργασία του νερού, για τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση σε παράκτιες περιοχές πραγματοποίησε το ΤΕΙ Ηπείρου στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG. Ο κ.Στύλιος σχολιάζει και τις άριστες προοπτικές των υποψηφίων φοιτητών στα τμήματα και τις σχολές του ΤΕΙ.