Καινοτόμες δράσεις για την ανάπτυξη των παραδοσιακά παραγόμενων προϊόντων.

Οι περιοχές της Πίνδου και των Χασίων έχουν επιλεχθεί ως μια ζώνη πιλοτικών εφαρμογών και καινοτομιών για την υποστήριξη και ανάδειξη των παραδοσιακά παραγόμενων προϊόντων ποιότητας. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής και το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων κοιλάδας Αχελώου,Αγράφων και Μετεώρων.