ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ Η ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ