Ιδιαίτερη ικανοποίηση για την ίδρυση Γεωπονικής Σχολής στην Άρτα.

Την ικανοποίησή τος για τη δημιουργία Γεωπονικής Σχολής εκφράζουν ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς και ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης. Από τη πλευρά τους κάνουν λόγο για ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας που πλέον αποκτά ουσία.